10 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Разумът и безумието на Дон Кихот 20 473 6.00
Робинзон Крузо - най-важният текст на Просвещението или книга за децата? 21 003 -
Робинзон Крузо - човекът, който твори съдбата си 30 885 3.46
Мигел де Сервантес - творческа биография 17 680 -
"Другоселец" 4 561 -
Мотивът за изграждането на човека в романа “Робинзон Крузо” и в романа “Граф Монте Кристо” 5 922 -
Образът на Акакий Акакиевич 18 144 -
Разумът и безумието на Дон Кихот (съчинение расъждение) 49 440 5.06
Плюшкин 3 650 5.50
Дон Кихот – Безумец и Мъдрец 27 168 5.67
Повествователната логика в "Граф Монте Кристо" 10 636 -
Александър Дюма 5 376 -
Хамлет 10 438 5.67
Илюзията и човека - Дон Кихот 10 151 -
Неразделната двойка Дон Кихот и Санчо Панса 15 879 5.82